De tijd op mijn smartphone is onjuist

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
  2. Druk op de toets Menu > Tijd instellen.
  3. Probeer een van de volgende acties uit te voeren:
    • Als het veld Tijd bijwerken is ingesteld op Automatisch, drukt u op de toets Menu > Tijd bijwerken.
    • Als u op reis bent en in een andere tijdzone komt, moet u het veld Tijdzone wijzigen in de juiste tijdzone.
    • Als u in een regio bent waar onlangs de zomer- of wintertijd is ingegaan of als u naar een andere tijdzone bent gegaan, moet u mogelijk de tijdzonegegevens op uw BlackBerry-smartphone bijwerken. Als u de tijdzonegegevens wilt bijwerken, drukt u op de toets Menu > Updates voor tijdzone ophalen. Voor deze functie moet u geabonneerd zijn op dataservices (zoals e-mailberichten of browserservice). Als u een e-mailaccount hebt dat gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u uw tijdzonegegevens mogelijk niet bijwerken. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.