Informatie over TLS

De browser is zodanig geconfigureerd dat deze overweg kan met TLS of SSL voor het coderen van gegevens die uw BlackBerry-smartphone verzendt of ontvangt via internet met de BlackBerry Enterprise Server. De communicatie tussen uw smartphone en de BlackBerry Enterprise Server wordt gecodeerd met behulp van Triple DES. De communicatie tussen de BlackBerry Enterprise Server en contentservers wordt gecodeerd met SSL of TLS. Ter verhoging van de veiligheid kunt u TLS instellen voor HTTP-verbindingen tussen uw smartphone en de BlackBerry Enterprise Server en Triple DES gebruiken voor alle overige communicatie tussen uw smartphone en de BlackBerry Enterprise Server.