Het geluid van uw smartphone uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u alleen door een knipperende LED wilt worden gewaarschuwd, klikt u op het pictogram Profiel Onderdrukt.
    • Als u alleen door een trilsignaal wilt worden gewaarschuwd, klikt u op het pictogram Profiel Alleen trillen.
    • Als u alle waarschuwingen wilt uitschakelen, ook contactpersoonwaarschuwingen, klikt u op het pictogram Profiel Alle waarschuwingen uit.
Als een beltoon, herinnering of waarschuwing klinkt, drukt u op de toets Mute rechts op uw BlackBerry-smartphone.