Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen of verwijderen

U kunt contactpersoonwaarschuwingen maken waarmee u beltonen en waarschuwingen voor oproepen en berichten per contactpersoon of groep contactpersonen kunt aanpassen. Wanneer u een oproep of bericht van de contactpersoon ontvangt, wordt op de BlackBerry-smartphone de toegewezen beltoon of waarschuwing gebruikt, zelfs wanneer u uw geluidsprofiel hebt gewijzigd in Onderdrukt of Alleen trillen. Als u niet door de geselecteerde beltoon of waarschuwing wilt worden gewaarschuwd, selecteert u de optie Alle waarschuwingen uit.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen.
  2. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Geluiden voor contactpersonen > Contactpersoonwaarschuwing toevoegen.
  3. Typ in het veld Naam de naam van de contactpersoonwaarschuwing.
  4. Typ in het veld Contactpersonen de naam van de contactpersoon.
  5. Klik op een contactpersoon.
  6. Wijzig de beltoon en waarschuwingsinformatie voor oproepen en berichten.
  7. Druk op de toets Menu > Opslaan.
U verwijdert een contactpersoonwaarschuwing door de contactpersoonwaarschuwing te markeren die u wilt verwijderen. Druk op de toets Menu > Verwijderen.