De melding voor hotspots in- of uitschakelen

Standaard ontvangt u op uw BlackBerry-smartphone een melding als u zich binnen het bereik van een opgeslagen Wi-Fi-netwerk bevindt dat een hotspot lijkt te zijn. U kunt deze meldingen uitschakelen en weer inschakelen.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Wi-Fi-netwerk.
  3. Druk op de toets Menu > Opties.
    • Om de melding voor hotspots in te schakelen, schakelt u het selectievakje Melding wanneer een opgeslagen hotspot in de buurt wordt gevonden in.
    • Om de melding voor hotspots uit te schakelen, schakelt u het selectievakje Melding wanneer een opgeslagen hotspot in de buurt wordt gevonden uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.