Automatisch opnieuw verbinding maken met Bluetooth-apparaten uitschakelen

Als u uw BlackBerry-smartphone inschakelt, wordt automatisch geprobeerd verbinding te maken met het laatstgebruikte Bluetooth®--apparaat.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen.
  3. Druk op de toets Menu > Opties.
  4. Schakel het selectievakje Verbinding maken bij inschakelen uit.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.