Een koppeling maken met een Bluetooth-apparaat

U moet uw BlackBerry-smartphone koppelen aan een Bluetooth®--apparaat voordat u er verbinding mee kunt maken. Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat voor meer informatie over het voorbereiden van het Bluetooth-apparaat voor koppelen.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen > Nieuw apparaat toevoegen > Zoeken.
  3. Klik op een voor Bluetooth geschikt apparaat.
  4. Voer indien nodig een van de volgende handelingen uit:
    • Als het Bluetooth-apparaat geen toetsenbord heeft (bijvoorbeeld een draadloze headset) typt u op uw BlackBerry-smartphone de wachtwoordsleutel die wordt weergegeven op het Bluetooth-apparaat of die wordt gegeven in de documentatie bij het Bluetooth-apparaat. De wachtwoordsleutel is vaak een numerieke of alfanumerieke code.
    • Als het Bluetooth-apparaat een toetsenbord heeft (bijvoorbeeld een laptop), typt u op beide apparaten een wachtwoordsleutel naar keuze voor het koppelen.