Een contactpersoon wijzigen of verwijderen

Voer een van de volgende handelingen uit: