Informatie over het beheren van toepassingspictogrammen

Toepassingspictogrammen kunnen worden weergegeven in het beginscherm of in mappen in het beginscherm. Toepassingspictogrammen kunnen verborgen zijn, waardoor u ze mogelijk niet allemaal ziet. U kunt alle toepassingspictogrammen zichtbaar maken in het beginscherm of in mappen door Alle pictogrammen weergeven te selecteren in het menu in het beginscherm.

U kunt toepassingspictogrammen herschikken om te veranderen welke pictogrammen het eerst in het beginscherm worden weergegeven. U kunt ook mappen maken en verwijderen, de stijl van pictogrammen voor gemaakte mappen aanpassen en toepassingspictogrammen in mappen plaatsen en uit mappen verwijderen.

U kunt ook selecteren welke panelen in het beginscherm worden weergegeven door Panelen beheren te selecteren in het menu in het beginscherm.