Tips: toepassingen zoeken

Bekijk de inhoud van een map in het beginscherm.

Sommige toepassingen bevinden zich in mappen in het beginscherm. Klik op een map om de toepassingen in die map weer te geven.

Geef alle verborgen toepassingen weer in het beginscherm.

Druk in het beginscherm op de toets menu_key_bb_bullets > Alle pictogrammen weergeven. Als u een toepassing zichtbaar wilt maken, markeert u deze en drukt u op de toets menu_key_bb_bullets > Pictogram zichtbaar maken. Als het pictogram in andere panelen is verborgen, kunt u het pictogram in alle panelen weergeven, of alleen in het huidige paneel. Als Alle pictogrammen weergeven niet wordt weergegeven in het menu, zijn er geen verborgen toepassingen.

Zoek een app.

Typ de naam van een app in het beginscherm.

Controleer of een app is geïnstalleerd.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Toestel > Toepassingsbeheer.Als de app in de lijst staat, is de toepassing geïnstalleerd op uw BlackBerry-smartphone.