Contactpersonen vervangen of samenvoegen op de back-upserver van de serviceprovider voor het draadloos netwerk

Om deze taak uit te voeren, moet u zich aanmelden voor de back-upservice voor contactpersonen van uw serviceprovider voor het draadloos netwerk en moet u een back-up hebben gemaakt van het telefoonboek van uw SIM-kaart op de back-upserver van de serviceprovider. Wanneer u een nieuwe SIM-kaart in uw BlackBerry-smartphone plaatst, kunt u kiezen of u het telefoonboek van die SIM-kaart wilt vervangen door of wilt samenvoegen met de contactpersonen die u als back-up hebt opgeslagen op de back-upserver van uw serviceprovider.

  1. Plaats een nieuwe SIM-kaart in uw smartphone in of wissel van SIM-kaart.
  2. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  3. Wanneer u wordt gevraagd of u zich wilt aanmelden voor de back-upservice voor contactpersonen, selecteert u Ja.
    • Als u het telefoonboek van uw SIM-kaart wilt vervangen door de opgeslagen contactpersonen op de back-upserver van de serviceprovider voor het draadloos netwerk, klikt u op Verwijderen.
    • Als u het telefoonboek van uw SIM-kaart wilt samenvoegen met de opgeslagen contactpersonen op de back-upserver van de serviceprovider voor het draadloos netwerk, klikt u op Niet verwijderen.
  4. Klik op Volgende.