Een locatie kopiëren

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u een locatie die op een kaart wordt weergegeven wilt kopiëren, drukt u op de toets Menu.
    • Als u een locatie uit een lijst, bijvoorbeeld uw lijst van favoriete locaties, wilt kopiëren, gaat u naar de lijst. Markeer de locatie. Druk op de toets Menu.
  2. Klik op Locatie kopiëren.
Als u de locatie wilt plakken, drukt u op de toets Menu > Plakken.