Een locatie verzenden

U kunt een locatie verzenden als een bericht, bijvoorbeeld in een e-mail of een chatbericht. Het bericht dat u verzendt, bevat een koppeling naar de locatie zodat de ontvanger de locatie kan weergeven op een kaart.
  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u een locatie die op een kaart wordt weergegeven wilt verzenden, drukt u op de toets Menu.
    • Als u een locatie uit een lijst, bijvoorbeeld uw lijst van favoriete locaties, wilt verzenden, gaat u naar de lijst. Markeer de locatie. Druk op de toets Menu.
  2. Klik op Locatie verzenden.
  3. Klik op een berichttype.