In- of uitzoomen op een kaart

Als u op een kaart wilt in- of uitzoomen, moet uw BlackBerry-smartphone in zoommodus zijn en niet in panmodus. De modus waarin uw smartphone staat, wordt boven aan de kaart weergegeven.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Kaarten.
  2. Als uw smartphone in de panmodus is, drukt u op de toets Menu > Zoommodus.
  3. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Schuif met uw vinger naar boven over het trackpad om in te zoomen.
    • Om naar een punt op een kaart te zoomen, drukt u op de toets Menu > Inzoomen op punt.
    • Schuif met uw vinger naar beneden over het trackpad om uit te zoomen.