Een aangepast veld voor een contactpersoon maken

Aangepaste velden voor contactpersonen kunnen gegevens bevatten die u wilt onthouden. U kunt bijvoorbeeld een aangepast veld met de naam Sportteam of Lievelingskleur maken. Als u een aangepast veld voor een contactpersoon maakt, wordt het veld weergegeven voor alle contactpersonen.
  1. Klik tijdens het toevoegen of wijzigen van een contactpersoon in het gedeelte Aangepaste velden op Aangepast veld toevoegen.
  2. Klik op een veld.
  3. Plaats de cursor in het veld als u de naam van het veld wilt wijzigen. Druk op de toets Menu > Veldnaam wijzigen.
  4. Typ een naam voor het veld. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
  5. Typ de informatie die u wilt toevoegen aan het aangepaste veld.
  6. Druk op de toets Menu > Opslaan.
U kunt velden voor contactpersonen die u aanpast op uw BlackBerry-smartphone synchroniseren met de e-mailtoepassing op uw computer. Zie de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het synchroniseren van mediabestanden.