De opties voor diavoorstellingen wijzigen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media.
  2. Druk op de toets Menu > Mediaopties.
    • Als u het aantal seconden tussen dia's in een diavoorstelling wilt wijzigen, wijzig dan het veld Interval van diavoorstelling.
    • Om het type diavoorstelling te wijzigen, wijzigt u het veld Overgangen van diavoorstelling.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.