Snelkoppelingen: media

Audio- en videobestanden

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Het afspelen van een audio- of videobestand onderbreken

Druk op de toets Dempen rechts op uw BlackBerry-smartphone.

Het afspelen van een audio- of videobestand hervatten

Druk opnieuw op de toets Dempen.

Het volgende audiobestand afspelen

Houd de toets Volume omhoog rechts op de smartphone ingedrukt.

Het vorige audiobestand afspelen

Houd de toets Volume omlaag rechts op de smartphone ingedrukt.

De functie voor audioversterking inschakelen als u een headset gebruikt

Druk op de toets Volume omhoog tot de functie voor audioversterking wordt ingeschakeld.

Afbeeldingen

Inzoomen

Druk op I

Uitzoomen

Druk op O

Afbeelding naar boven verschuiven

Druk op 2

Afbeelding naar beneden verschuiven

Druk op 8

Afbeelding naar rechts verschuiven

Druk op 6

Afbeelding naar links verschuiven

Druk op 4

Draaien

Druk op L

Camera en videocamera

Inzoomen voordat u een foto of video maakt

Druk op de toets Volume omhoog.

Uitzoomen voordat u een foto of video maakt

Druk op de toets Volume omlaag.

Een foto maken

Druk op de sneltoets rechts op de smartphone.