De scènemodus van de videocamera wijzigen

U kunt de scènemodus van de videocamera wijzigen om de instellingen te optimaliseren voor verschillende omgevingen.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media > pictogram Videocamera.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Wijzig het veld Scènemodus.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.