Een website die aan een certificaat is gekoppeld toevoegen of wijzigen

Voor toegang tot sommige websites hebt u mogelijk een certificaat voor verificatie nodig. Nadat u een certificaat aan een website hebt opgegeven, worden de website en het bijbehorende certificaat automatisch toegevoegd aan de lijst Standaardclientcertificaten in uw TLS-opties. U kunt handmatig een website die aan een certificaat is gekoppeld toevoegen of wijzigen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > TLS.
    • Om handmatig een website aan een certificaat te koppelen, markeert u het veld Standaardclientcertificaten. Druk op de toets Menu > Host toevoegen. In het veld Hostnaam typt u de naam van de website. In het veld Certificaat selecteert u het certificaat dat aan de website is gekoppeld. Klik op OK.
    • Om een website die aan een certificaat is gekoppeld te wijzigen, markeert u een item in de lijst Standaardclientcertificaten. Druk op de toets Menu > Bewerken.Wijzig het certificaat. Klik op OK.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.