Een Google Mail-bericht of -gesprek archiveren

Als u een Google Mail-bericht archiveert dat onderdeel is van een gesprek, wordt het Archieflabel toegepast op alle berichten in het gesprek.

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Markeer een Google Mail-bericht of -gesprek.
  3. Druk op de toets Menu > Archiveren > Ja.
Opmerking: Afhankelijk van hoe u uw BlackBerry-smartphone hebt ingesteld voor het opslaan van berichten, kunnen gearchiveerde berichten automatisch na een bepaalde tijd van uw smartphone worden verwijderd.