Een Google Mail-ster toevoegen of verwijderen

U kunt een belangrijk Google Mail-bericht of -gesprek markeren met een ster.

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Markeer een Google Mail-bericht of -gesprek.
  3. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Ster toevoegen om een ster toe te voegen.
    • Klik op Ster verwijderen om een ster te verwijderen.