Een Google Mail-label maken of verwijderen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Menu > Labels.
    • Klik op Nieuw Label om een nieuw label te maken. Typ een labelnaam. Klik op Opslaan.
    • Markeer een label om een label te verwijderen. Druk op de toets Menu > Verwijderen.