Meer voorbeelden van gegroepeerde e-mailberichten

Om meer regels van elke e-mail in een groep weer te geven, moet u uw BlackBerry-smartphone hebben ingesteld voor het groeperen van e-mailberichten op onderwerp.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Klik op Opties > Berichtweergave en acties.
  3. Wijzig het veld Lengtevoorbeeld.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.