Een e-mailhandtekening toevoegen of wijzigen

Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Afbeelding van menutoets > Opties.
    • Klik op E-mailvoorkeuren voor een zakelijk e-mailaccount. Als het veld Berichtenservices wordt weergegeven, stelt u dit veld in op de juiste e-mailaccount. Als het selectievakje Automatische ondertekening gebruiken niet is geselecteerd, dient u dit alsnog te doen. Plaats uw cursor in het veld dat verschijnt.
    • Klik op E-mailaccountbeheer voor een persoonlijke e-mailaccount. Klik op een e-mailaccount. Klik op Bewerken.
  3. Typ een ondertekening.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Uw ondertekening wordt pas na verzending aan e-mailberichten toegevoegd.