NFC staat niet in het scherm Verbindingen beheren

Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.