Een nieuw dock instellen

De eerste keer dat u uw BlackBerry-smartphone verbindt met een dock, oplader of oplaadstation, wordt u gevraagd in te stellen hoe uw smartphone moet reageren als deze hiermee wordt verbonden. Als u ervoor kiest het gedrag van uw smartphone niet in te stellen, wordt deze vraag de volgende keer dat u uw smartphone weer met het dock, de oplader of het oplaadstation verbindt opnieuw gesteld. Als u uw smartphone uit het dock, de oplader of het oplaadstation verwijdert terwijl het configuratiescherm op uw smartphone wordt weergegeven, blijft het configuratiescherm open.
 1. Klik in het dialoogvenster Slim dock op Configureren.
 2. Typ in het veld Naam dock een naam voor uw dockprofiel.
  • Als u een toepassing wilt inschakelen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst Toepassing starten op een toepassing.
  • Als u het geluidsprofiel wilt wijzigen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst Geluidsprofiel op een geluidsprofiel.
  • Als u het mobiele netwerk wilt in- of uitschakelen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst Mobiel netwerk op Aan of Uit.
  • Als u de Wi-Fi-verbinding wilt in- of uitschakelen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst Wi-Fi op Aan of Uit.
  • Als u de Bluetooth-technologie wilt in- of uitschakelen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst Bluetooth op Aan of Uit.
 3. Druk op de toets Menu > Opslaan.