NFC-technologie in- of uitschakelen

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.