Verbinding maken of verbreken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet de Bluetooth-technologie zijn ingeschakeld en moet uw BlackBerry-smartphone zijn gekoppeld aan het Bluetooth-apparaat.
Uw BlackBerry-smartphone kan proberen automatisch verbinding te maken met het Bluetooth-apparaat wanneer Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten binnen elkaars bereik zijn. Uw BlackBerry-smartphone blijft normaal gezien verbonden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat, zoals een carkit of een headset, totdat u de apparaten loskoppelt.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen.
  3. Markeer een Bluetooth-apparaat.
    • Om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat, drukt u op de toets Menu > Verbinding maken. Controleer indien nodig of hetzelfde nummer wordt weergegeven in de dialoogvensters voor beide apparaten.
    • Om de verbinding met een gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbreken, markeert u het apparaat. Druk op de toets Menu > Verbinding verbreken.