Bluetooth-technologie in- of uitschakelen

Als u een actie via Bluetooth wilt uitvoeren, wordt u mogelijk gevraagd Bluetooth in te schakelen. In sommige situaties, bijvoorbeeld als u NFC-technologie gebruikt, schakelt uw BlackBerry-smartphone automatisch Bluetooth in.
Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.