De maateenheid voor kaarten wijzigen

  1. Druk op een kaart op de toets Afbeelding van menutoets > Opties.
  2. Klik op Algemene kaartservices instellen.
  3. Wijzig het veld Meetsysteem.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.