Een e-mailadres instellen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Configuratie.
  2. Klik in de sectie Configuratie op het pictogram E-mailaccounts.
  3. Volg de schermen om uw e-mailadres in te stellen. Wanneer uw e-mailadres juist is ingesteld, ontvangt u een bevestigingsbericht. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten om uw e-mailberichten weer te geven en te beheren.
Opmerking: In sommige gevallen kunt u de volgende opties zien. Als dit het geval is, selecteer dan een van de opties.
  • Internet-e-mailaccount: gebruik deze optie om uw BlackBerry-smartphone aan een of meer bestaande e-mailaccounts (bijvoorbeeld Windows Live Hotmail) te koppelen, of om een nieuw e-mailadres voor uw smartphone te maken.
  • Enterprise-account: als u van de beheerder een enterprise-activeringswachtwoord hebt ontvangen, kunt u deze optie gebruiken om uw smartphone te koppelen aan uw zakelijke e-mailaccount op de BlackBerry Enterprise Server.

Als u probeert een internet-e-mailaccount (bijvoorbeeld Windows Live Hotmail of Google Mail) of een nieuw e-mailadres voor uw smartphone in te stellen en u ziet deze optie niet, neem dan contact op met uw beheerder of serviceprovider.