Een toepassingspictogram verplaatsen

  1. Markeer in het beginscherm of in een toepassingsmap een pictogram voor een toepassing.
  2. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Verplaatsen om het toepassingspictogram naar een andere locatie in het beginscherm te verplaatsen. Klik op de nieuwe locatie.
    • Als u het toepassingspictogram wilt verplaatsen naar een toepassingsmap, klikt u op Verplaatsen naar map. Klik op een toepassingsmap.
    • Als u het toepassingspictogram wilt verplaatsen uit een toepassingsmap, klikt u op Verplaatsen naar map. Klik op Begin of op een toepassingsmap.