Opties voor filters voor e-mailberichten

Optie

Beschrijving

Van

Geef een of meerdere contactpersonen of e-mailadressen op die de filter voor e-mailberichten moet zoeken in het Van-veld van e-mailberichten. Scheid meerdere contactpersonen of e-mailadressen door een puntkomma (;). Als u wilt dat de filter voor e-mailberichten zoekt naar alle contactpersonen of e-mailadressen die bepaalde tekst bevatten, typt u de tekst en gebruikt u een sterretje (*) als wildcard voor de rest van de contactpersoon of het e-mailadres.

Verzonden aan

Geef een of meerdere contactpersonen of e-mailadressen op die de filter voor e-mailberichten moet zoeken in het Verzonden aan-veld van e-mailberichten. Scheid meerdere contactpersonen of e-mailadressen door een puntkomma (;). Als u wilt dat de filter voor e-mailberichten zoekt naar alle contactpersonen of e-mailadressen die bepaalde tekst bevatten, typt u de tekst en gebruikt u een sterretje (*) als wildcard voor de rest van de contactpersoon of het e-mailadres.

Onderwerp

Voer de tekst waarnaar de e-mailfilter moet zoeken in het onderwerp van uw e-mail in.

Bericht

Voer de tekst waarnaar de e-mailfilter moet zoeken in de tekst van uw e-mail in.

Direct aan mij verzonden

Stel in of de filter voor e-mailberichten moet gelden voor e-mailberichten waar uw e-mailadres in het veld Aan staat.

CC: aan mij

Stel in of de filter voor e-mailberichten moet gelden voor e-mailberichten waar uw e-mailadres in het veld CC staat.

BCC: aan mij

Stel in of de filter voor e-mailberichten moet gelden voor e-mailberichten waar uw e-mailadres in het veld BCC staat.

Prioriteit

Stel het prioriteitsniveau in van e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt.

Gevoeligheid

Stel het gevoeligheidsniveau in van e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt.

Actie

Stel in of e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt, moeten worden doorgestuurd naar uw BlackBerry-smartphone. Als u e-mailberichten doorstuurt, geef dan op of het met hoge urgentie of alleen met de e-mailberichtkoptekst moet worden doorgestuurd.