Een spraakmemo opnemen

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Spraakmemorecorder.
  2. Klik op het pictogram Opnemen.
  3. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Klik op het pictogram Onderbreken om de opname te onderbreken. Klik op het pictogram Opnemen om door te gaan met opnemen.
    • Klik op het pictogram Onderbreken om de opname te stoppen. Klik op het pictogram Stoppen.
Opmerking: Wanneer u stopt met het opnemen van een spraakmemo, wordt de spraakmemo automatisch opgeslagen.