De videogrootte en -indeling wijzigen

Hoe groter de video, des te meer opslagruimte nodig is voor de video.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media > pictogram Videocamera.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Wijzig het veld Video-indeling.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.