Een limiet voor wachtwoordpogingen in Wachtwoordbeheer instellen

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Wachtwoordbeheer.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Wijzig het veld Wachtwoordpogingen.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.