Opties voor meerdere agenda's wijzigen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Klik op een agenda.
    • Wijzig het veld Kleur afspraken als u de kleur wilt wijzigen die wordt gebruikt voor afspraken in de agenda.
    • Schakel het selectievakje Herinneringen weergeven in of uit om in te stellen of u door de agenda wordt herinnerd aan uw afspraken.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.