Opties voor herinneringen wijzigen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > Agendaweergave en acties.
    • Wijzig het veld Sluimeren als u de sluimertijd voor herinneringen wilt wijzigen.
    • Wijzig het veld Standaardherinnering als u de standaardherinneringstijd voor agenda-items wilt wijzigen.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.