De lijst met deelnemers aan een vergadering wijzigen

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u de organisator van de vergadering zijn.
  1. Markeer bij een vergadering een contactpersoon in het veld Geaccepteerd of Afgewezen.
  2. Druk op de toets Menu.
  3. Klik op Deelnemer toevoegen, Deelnemer wijzigen of Deelnemer verwijderen.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.