Op een uitnodiging voor een vergadering reageren

 1. Druk in een uitnodiging voor een vergadering op de toets Afbeelding van menutoets.
 2. Klik op Accepteren, Voorlopig beschikbaar of Afwijzen.
 3. Als u een gemachtigde uitnodiging voor een vergadering hebt afgewezen, voert u een van de volgende acties uit:
  • Klik op Afwijzen om de vergadering af te wijzen.
  • Klik op Machtigen om de afzender weer tot de gemachtigde te maken zodat de afzender een ander kan machtigen.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Antwoord verzenden als u het antwoord wilt verzenden zonder opmerkingen toe te voegen.
  • Klik op Opmerkingen toevoegen als u een opmerking wilt toevoegen aan uw antwoord. Typ een reactie. Druk op de toets Menu > Verzenden.
Opmerking: Als u een uitnodiging voor een vergadering verwijdert uit de berichtentoepassing voordat u deze uitnodiging accepteert of afwijst, wordt de vergadering verwijderd uit de e-mailtoepassing op uw computer.