Een afspraak, vergadering of alarm verwijderen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
  2. Markeer een afspraak, vergadering of alarm.
  3. Druk op de toets Menu > Verwijderen.