Alarm inschakelen

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
  2. Druk op de toets Menu > Alarm instellen.
  3. Schuif uw vinger naar boven of beneden over het trackpad om Aan of Doordeweekse dagen te markeren.
  4. Klik met het trackpad.
Boven aan het beginscherm wordt een klokindicator weergegeven.

Om extra alarmen in te stellen of om alarmen in te stellen voor bepaalde dagen van de week, kunt u alarmen instellen via de toepassing Agenda.