Eenheden omrekenen

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Rekenmachine.
  2. Typ een getal.
  3. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Naar metrisch als u het getal van het Engelse systeem naar het metrische systeem wilt omrekenen.
    • Klik op Van metrisch als u het getal van het metrische systeem naar het Engelse systeem wilt omrekenen.
  4. Klik op een type omrekening.