De scènemodus van de camera wijzigen

U kunt de scènemodus van de camera wijzigen om de instellingen te optimaliseren voor verschillende omgevingen. Beschrijvingen van de scènemodi zijn beschikbaar op de camera.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Camera.
  2. Als u de scènemodus van de camera wilt wijzigen, klikt u op het scènemoduspictogram onder aan het scherm.
  3. Selecteer een scènemodus.
Wanneer u de camera sluit, wordt de scènemodus opgeslagen.