De grootte wijzigen van foto's die u maakt

Hoe groter de afbeelding, des te meer geheugen nodig is voor de afbeelding.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Camera.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Wijzig het veld Afbeeldingsgrootte.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.