Informatie over de verbinding voor een certificaatserver wijzigen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers.
  3. Markeer een certificaatserver.
  4. Druk op de toets Menu > Bewerken.
  5. Wijzig de informatie over de verbinding voor de certificaatserver.
  6. Druk op de toets Menu > Opslaan.