Een taak of memo wijzigen of verwijderen

Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Taken of het pictogram MemoPad.