Een contactpersoon op de SIM-kaart wijzigen of verwijderen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  2. Druk op de toets Menu > SIM-telefoonboek.
  3. Markeer een contactpersoon.
    • Om een contactpersoon op een SIM-kaart te wijzigen, drukt u op de toets Menu > Bewerken. Wijzig de gegevens van de contactpersoon. Druk op de toets Menu > Opslaan.
    • Om een contactpersoon op een SIM-kaart te verwijderen, drukt u op de toets Menu > Verwijderen.
    • Om alle contactpersonen op de SIM-kaart te verwijderen, drukt u op de toets Menu > Alles verwijderen.