Een Wi-Fi-diagnoserapport verzenden

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Wi-Fi-netwerk.
  3. Druk op de toets Menu > Problemen oplossen > Wi-Fi-diagnostiek.
  4. Druk op de toets Menu > Rapport e-mailen of Rapport via PIN verzenden.