Geolocatie in de browser inschakelen

Als u geolocatie in de browser inschakelt, kunnen sommige websites uw locatie bij benadering bepalen.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Browser.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Schakel in de sectie Privacy en veiligheid het selectievakje Geolocatie inschakelen in.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Wanneer u naar een website gaat die om uw locatie vraagt, wordt er een dialoogvenster weergegeven. Als u het selectievakje Niet meer vragen voor deze website inschakelt, worden de website en de toestemmingen die u instelt voor die website opgeslagen in uw browseropties onder Geolocatietoestemmingen.